Fase 1

Onderzoeksfase

In deze fase 1 werd er door de projectgroep gezocht naar wat partnergeweld juist inhoudt. Een korte inleiding kun je hieronder terugvinden en de volledige werktest kan je terugvinden onder het rubriekje downloads.

Inleiding

In het kader van het project integrale veiligheid, van onze bachelor maatschappelijke veiligheid kregen wij, projectgroep 7, de kustgemeente Blankenberge toegewezen. Met onze projectgroep kozen we ervoor om de problematiek rond het thema partnergeweld verder uit te werken.

In 2013 werden 20 090 Belgen slachtoffer van fysiek partnergeweld. 18 245 Belgen werden in datzelfde jaar slachtoffer van psychisch partnergeweld (Federale Politie/CGOP, 2014). Deze cijfers schetsen nog geen totaalbeeld als je er rekening mee houdt dat niet elk slachtoffer aangifte doet. Fysiek en psychisch partnergeweld zijn de meest voorkomende vormen. Daarnaast bestaan er ook nog economisch en seksueel partnergeweld.

Binnen de politiezone Blankenberge – Zuienkerke werden 66 aangiftes van fysiek partnergeweld verwerkt in 2013. Bij psychisch partnergeweld waren dat er 44. Bij de economische vorm van dit geweld werden er 7 meldingen gedaan en van seksueel partnergeweld werden er in 2013 geen meldingen gedaan (PZ Blankenberge – Zuienkerke, 2014).
Partnergeweld is elke vorm van geweld (fysiek, psychisch, economisch of seksueel) tussen partners of ex – partners. Het valt onder de grotere noemer van intrafamiliaal geweld, wat iedere vorm van geweld binnen een familie omvat.
Partnergeweld is dus duidelijk geen ver-van-mijn-bedshow!

Downloads