Fase 2

Empirische Fase

In fase 2 gingen we op zoek naar bruikbaar cijfermateriaal en zijn we ook interviews gaan afnemen. Op 16 december hebben wij, projectgroep 7, onze tweede fase van Project Integrale Veiligheid gepresenteerd.

Inleiding

In het kader van het project integrale veiligheid, van onze bachelor Maatschappelijke Veiligheid kregen wij, projectgroep 7, de kustgemeente Blankenberge toegewezen. Met onze groep kozen we ervoor om de problematiek rond het thema partnergeweld verder uit te werken.

Momenteel zitten wij in de empirische fase. Hierbij hebben we verschillende actoren geïnterviewd. We interviewden het diensthoofd van de jeugdzorg bij de politie, hoofd van de preventiedienst in Blankenberge en een onderzoeker van partnergeweld bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Verder wilden we ook het CGG en CAW interviewen maar het CGG weigerde. Het CAW heeft ons via mail cijfermateriaal bezorgt.

We hebben cijfermateriaal opgezocht en hebben dit opgedeeld in verschillende niveaus:
Wereldwijd, Europees, België en Blankenberge. We hebben dit opgedeeld in deze niveaus omdat we de cijfers van Blankenberge wilden vergelijken met andere landen. Zo konden we inschatten hoe ernstig het probleem was in Blankenberge.

Downloads

KLIK HIER OM HET WORD DOCUMENT TE DOWNLOADEN
KLIK HIER OM DE POWERPOINT TE DOWNLOADEN