Specialisten

1: Groenen Anne

Anne%20Groenen.jpg

Info

Groenen Anne zijn we op het spoor gekomen omdat we op zoek waren naar bronnen omtrent ons onderwerp partner. Ze is een expert over partnergeweld. Als studie heeft ze de masteropleiding in de criminologie gevolgd en is hierin ook afgestudeerd. Nu is ze onderzoeker die onderzoeken over partnergeweld leid. Anne geeft ook les aan de KU Leuven waar ze het vak mens en maatschappij doceert.

Contact gegevens:

- e-mailadres: eb.eromsamoht|neneorg.enna#eb.eromsamoht|neneorg.enna

Relevante publicaties:

- Groenen, A., Matkoski, S. (2014). partnergeweld: screening en risicotaxatie. Antwerpen: Maklu.
- Groenen, A., Vervaeke, G. (2006). Risicofactoren van fysiek geweld bij stalking. Panopticon (6), 97-98.
- (2011). Partnergeweld. Als liefde een gevecht wordt…. (Groenen, Anne, Ed. Jaspaert, Emma, Ed. Vervaeke, Geert, Ed.). Leuven: Acco.

2: Meijer Marten

Info

Meijer M. werd voor verschillende aspecten gebruikt. Hij heeft veel geschreven over de persoonlijkheden van daders van partnergeweld. Dit hadden we nodig om een beter zicht te krijgen in de verschillende soorten daders. Hij was ook een goede bron om te gebruiken in onze opdrachten van informatievaardigheden als schrijver over ons onderwerp. Meijer Marten is van beroep kind en jeugdpsychiater in het Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium, die ook onderzoek doet naar de verschillende soorten van daders van partnergeweld.

Relevante publicaties

- (Meijer, De borderlinestoornis, de schizotypische en de narcistische persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten: een nuttig onderscheid, 1996)
- (Meijer, Meeleven en benoemen: schokkende gebeurtenissen verwerken)
- (Meijer, Narcistische persoonlijkheidsstoornis, 2000)

3: Renée Römkens

Info

Renée Römkens werd gebruikt als bron in het boek "Uit het veld geslagen, knelpunten na partnergeweld". uit het onderzoek naar waar ze verwees hebben we veel informatie gevonden over de vrouw als slachtoffer van partnergeweld.
Prof. dr. Renée Römkens. Is de directrice van het Atria instituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.Ze doet onderzoek naar de positie van de vrouw doormiddel van historische documentatie.

Contact gegevens:

- ln.ytilauqe-attela|snekmor.r#ln.ytilauqe-attela|snekmor.r

Relevante Publicaties:

- (Sociaal wetenschappelijk en statistische bron) titel: Een scheiding brengt de vrouw in gevaar. Geschreven: 15 mei 2008, Auteur: Renée Römkens

4: Sheridan Lorraine

Info

Sheridan Lorraine hebben we gebruikt om het standpunt stalking toe te lichten in ons onderzoek van partnergeweld.
Sheridan Lorraine is al 17 jaar een forensische psychologe. Ze is een expert op het vlak van stalking en heeft al verscheidene wetenschappelijke boeken geschreven omtrent dit onderwerp.

Contact gegevens:

- e-mail: ua.ude.nitruc|nadirehS.eniarroL#ua.ude.nitruc|nadirehS.eniarroL

Mogelijke vragen:

Vragen aan Groenen Anne;
1) Zijn er specifieke kenmerken die alle daders van partnergeweld gemeen hebben?
2) Zijn er specifieke kenmerken die alle slachtoffers van partnergeweld gemeen hebben?
3) Waarom heb je besloten om deze richting in te slaan toen je ging studeren?

Vragen aan Meijer Marten;
1) Wat is je het meeste bijgebleven uit een van je onderzoeken?
2) Is er een verschil bij daders en slachtoffers van verschillende leeftijdscategorieën?
3) Waarom heb je besloten om dit specifieke onderwerp te onderzoeken?

Vragen aan renée römkens;
1) Is er een groot verschil bij slachtoffers en daders afhankelijk van geslacht.
2) Wat houd je werk in bij het Atria instituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis?
3) Wat heeft je aangezet om dit onderwerp te bestuderen?

Vragen aan Sheridan Lorraine;
1) Wat is de ergste soort van stalking?
2) Wat zijn de meest voorkomende kenmerken van stalkers?
3) Waarom heb je je specifiek toegespitst op dit onderdeel van partnergeweld?