Statistieken

Aantal geregistreerde gevallen van partnergeweld bij de politie in België (2000, 2005, 2010)

aantal%20geregistreerde%20gevallen.jpg

Bron: federale politie, 2013
Uitleg:Op bovenstaande grafiek zijn het aantal aangiftes van partnergeweld weergegeven. De aangiftes worden opgedeeld in verschillende categoriën verspreid over de verschillende jaren. Op deze grafiek is duidelijk te zien dat door de jaren heen verbaal partnergeweld er nog altijd met kop en schouders bovenuit steekt. Daarnaast zie je ook hoe het aantal aangiftes van partnergeweld stijgt.

Soorten partnergeweld in België 2000-2008

GrafiekSoortPartnergeweld.png

Bron: Federale politie, 2008
Uitleg: Op deze grafiek is duidelijk te zien dat psychisch partnergeweld het vaakst voorkomt. Het neemt nog steeds toe maar niet zo drastisch als fysiek geweld. Fysiek geweld is met 9986 slachtoffers gestegen op maar liefst 7 jaar tijd. Economisch geweld is ook aan het stijgen omwille van de economische crisis. De spanningen lopen hoger op tussen een Koppel omdat meer en meer mensen financieel het moeilijk krijgen. Bij seksueel partnergeweld is er een kleine stijging merkbaar, maar niet zo extreem tegenover de rest.

Hoeveel vrouwen zijn er al slachtoffer geweest van partnergeweld

AantalVrouwenSlachtoffer.png

Bron: European Union Agency for Fundamental Rights, 2012
Uitleg: Deze gegevens tonen aan dat 8% van al de vrouwen die hebben deelgenomen aan de enquête al slachtoffer is geweest van partnergeweld nog geen jaar geleden.
25% is wel slachtoffer geweest maar van hen was dit al meer dan een jaar geleden.
67% van de vrouwen die deelnamen beweerden nog geen vorm van partnergeweld te hebben meegemaakt.

Land waar vrouwen slachtoffer waren van fysiek of psychisch partnergeweld

PartnergeweldLanden.png

Bron: European Union Agency for Fundamental Rights, 2012
Uitleg: In deze statistiek wordt verduidelijkt hoeveel van de vrouwen die al slachtoffer geweest zijn van partnergeweld, slachtoffer waren van de specifieke vorm fysiek en/of seksueel geweld. Het hoogste percentage van vrouwen die deze vormen al hebben meegemaakt liggen in de landen; Finland, Denemarken en Letland. Dan zijn er nog de landen met een procentueel gehalte tussen 20 en 29% dit zijn dan Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Zweden, Estland en Litouwen. De rest van de Europese lidstaten zit dan onder de grens van de 20%.

Problematiek in Blankenberge

PartnergewelBlankenberge.png

Bron:CAW Blankenberge, 2012
Uitleg: In deze tabel wordt duidelijk dat partnergeweld overduidelijk de grootste probleemstelling is binnen Blankenberge. Partnergeweld vertegenwoordigt 86 % van alle problemen binnen de Middenkust regio en Brugge. Het tweede grootste probleem is kindermishandeling met maar 39.7%. Dit toont aan dat partnergeweld de overduidelijke meerderheid van alle problemen is. Volgens de politie van Blankenberge is dit hoge cijfer te wijten aan het feit dat Blankenberge de laatste halte is van de trein naar de kust.